Luontotyyppejä

Merenkurkun saaristossa voi huomata selkeitä jääkauden aiheuttamia jälkiä. Tällä hetkellä maankohoamisnopeus on n. 8 mm vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että uutta maa-aluetta muodostuu merenpinnan yläpuolelle joka vuosi. Kohoamisen vuoksi Merenkurkun saaristoluonto muuttuu jatkuvasti ja muutos asettaa oman leimansa sekä alueen kasvi- että eläinkunnalle.

Merenkurkun saaristomaisema ja -luonto ovat tunnettuja niille tyypillisistä flada- ja kluuvijärvistä. Maankohoamisen seurauksena merenlahdet irtautuvat merestä ja muodostuvat lopulta järviksi (kuva). Toinen alueen erityiseksi leimaava luontotyyppi on primäärisukkessiometsä (kuva). Riippuen siitä kuinka kauan maaperä on ollut merenpinnan yläpuolella, metsä ja kasvillisuus ovat eri kasvuvaiheissa ja näyttävät siksi erilaisilta.

Kuva: Maankohoaminen

Suuria osia maailmanperintöalueesta kuuluu Natura 2000-verkostoon, jonka tehtävänä on suojella ja säilyttää tärkeitä luontotyyppejä koko EU:n alueella. Tarkemmat kuvaukset kaikista Natura 2000- tyypeistä löydät täältä. Merenkurkku kuuluu myös Itämeren suojelualueeseen (HELCOM).