Hyönteiset ja muut selkärangattomat eläimet

Rannoilla elää monia erilaisia hyönteisiä ja muita selkärangattomia eläimiä. Osa niistä voi olla sitoutunut juuri tiettyyn kasviin, esimerkiksi lehtikuoriainen elää ainoastaan mesiangervossa ja rantakukassa, jolloin rantakukkaa kutsutaan lehtikuoriaisen isäntäkasviksi. Hyönteislajit vaihtelevat siis hieman riippuen rantojen kasveista. Avoimilla kivirannoilla elää monia aurinkoa rakastavia maassa eläviä hyönteisiä, ja suojaisempien lahtien rantalehdoissa taas elävät monet kukissa viihtyvät hyönteiset, kuten esimerkiksi monet kukkakärpäs- ja perhoslajit. Vanhemmissa metsissä parveilee pienötököitä. Monet kovakuoriaiset ovat riippuvaisia kuolleista tai lahoista puista. Sama koskee myös hieman harvinaisempaa vaaleaharmoyökköstä.

Merenkurkussa on melko rikas hämähäkkieläimistö. Vain Valassaarilla on esimerkiksi löydetty lähes 200 hämähäkkilajia! Tavallisimpien Suomessa elävien hämähäkkilajien lisäksi on havaittu myös harvinaisuuksia. Harvinainen kivikkonuppihämähäkki (Crustulina sticta) löydettiin Valassaarilta jo 1950-luvulla. Laji esiintyy vain muutamassa paikassa Suomessa, ja Merenkurkun saaristosta se on löytänyt oman ekologisen lokeronsa auringolle alttiilta kivisiltä moreenisaarilta. Valassaarilla voi tavata myös kirjokivikkohämähäkkiä (Poecilochroa variana). Tätä aurinkoa rakastavaa lajia on tavattu lähinnä maamme etelärannikolla, mutta Merenkurkun saariston aurinkoisen ilmaston vuoksi sitä tavataan jopa niinkin kaukana pohjoisessa.

Kuva: Kivikkonuppihämähäkki (Crustulina sticta)

Lähteet

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vaasa

Ollqvist S. 2005. Skötsel- och användningsplan för Mickelsörarna-Rödgrynnorna. Länsi Suomen ympäristökeskus 121/2005. Metsähallitus, Vaasa.

Rassi P., Hyväringen E., Juslén A., Mannerkoski l. 2010. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeeri ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vaasa