Luonto

Merenkurkun saaristo koostuu käytännössä koko ulkosaaristovyöhykkeestä viiden kunnan alueella. Alue kuuluu Ruotsin Korkean Rannikon saariston kanssa samaan suojelualueeseen. Suomen ja Ruotsin välisten saarten etäisyys toisistaan on lyhimmillään vain 20 km.

Kuva 1: Fladat ja kluuvit Merenkurkun saaristossa

Merenkurkun saaristossa tapahtuneet geologiset prosessit ovat syntyneet miljoonien vuosien vaikutusaikana. Jääkauden jäätiköiden sulamisesta asti käynnissä ollut maankohoaminen alkoi noin 12 000 vuotta sitten paljastaen koko ajan uutta maata geologisten jälkien esiintymisalueilla. Maankohoamisen vuoksi Merenkurkun luontotyypit, sekä kasvillisuus että eläimistö, elävät jatkuvasti muuttuvassa tilassa – sekä pinnan alla että maalla.

Matalapohjainen saaristo monine karikkoineen tarjoaa runsaalle vesilintukannalle hyvät ravinto- ja pesimismahdollisuudet. Matalat ulapat ja suojaiset lahdet ovat tärkeitä myös monille kalalajeille. Alueella kasvavaa metsätyyppiä tavataan ainoastaan maankohoamisalueella, ja täällä voi löytää useita Pohjanlahden endeemisiä kasvilajeja. Suomella on siksi erityinen vastuu suojella sekä näitä ainutlaatuisia luontotyyppejä että yksittäisiä lajeja.

Sivun vasemmassa reunassa olevista kappaleista voit lukea lisää Merenkurkun saariston luontotyypeistä, kasvillisuudesta sekä eläimistöstä.

Kuva 2: Talvinen päivä Merenkurkussa