Strategia 2016-2025

Visioimme. Kuvaaja:Anette Bäck, Metsähallitus

Metsähallituksen Luontopalvelut koordinoi Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen hallintoa ja kehitystyötä yhdessä alueellisen neuvottelukunnan kanssa. Merenkurkun saariston maailmanperintö-neuvottelukuntaan kuuluu 29 jäsentä, jotka ovat alueen toimijoita. Sekä sidosryhmille että maailman-perintökuntien asukkkaille on annettu mahdollisuus osallistua uudistamistyöhön.  Yleisölle ja sidosryhmille suunnattujen kyselyjen tulosten sekä kahden työpajan ja kolmen yleisötilasuuden perusteella tiedämme, että monien mielestä Merenkurkun saariston maailmanperintökohde on tärkeä resurssi koko Vaasan seudulle ja että  palveluvarustukseen tulee panostaa enemmän. Maailmanperintöalueen strategia, työpajojen raportit ja palautekooste yleisötilaisuuksista löytyy sivun oikeasta laidasta.