Merenkurkun saariston maailmanperintöneuvottelukunta

Metsähallituksella on päävastuu Merenkurkun saariston maailman-perintötyön hallinnoinnin ja kehittämisen koordinoinnista. Tämän tehtävän onnistuminen edellyttää paikallisten toimijoiden osallistumista työhön. Metsähallitus on kutsunut koolle Merenkurkun maailmanperintö-neuvottelukunnan alueellisen maailmanperintötyön tueksi. Oletko innostunut saaristoasioista? Voit jättää jäsenyyshakemuksen neuvottelukunnalle.

 

Neuvottelukunnan tehtävä

Koordinoida alueen toimijoiden toimintaa konkreettisessa maailman-perintötyössä ja luoda rakenne, joka tukee aktiivista paikallista osallistumista maailmanperintöasioissa.

Lisää tietoja neuvottelukunnan toiminnasta löytyy Toimintapuitteista 2018 ja Metsähallituksen maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman, susanna.lindeman@metsa.fi, puh 040 55 62 652 vastaa mielellään kysymyksiin.

Neuvottelukunnan jäsenet ja toimikausi

Metsähallitus on vuonna 2018 pyytänyt 22:ta organisaatiota nimeämään jäseniä ja yhdeksää organisaatiota nimeämään asiantuntijaedustajia neuvottelukuntaan. Lisäksi kaikki maailmanperintöalueen kuntien täysi-ikäiset asukkaat voivat hakea neuvottelukunnan jäsenyyttä. Tätä varten on varattu kaksi paikkaa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii John Erickson/Maxmo skärgårds samfällighet ja sihteerinä Maria Backman/Vaasan kaupunki.

Neuvottelukunnan jäsenten ja asiantuntijoiden toimikausi on yleensä neljä vuotta. Ensimmäinen toimikausi on 13.8.2018–30.5.2021.  

Neuvottelukunnan työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluu neuvottelukunnan puheenjohtaja, vara-puheenjohtaja, sihteeri, Metsähallituksen maailmanperintökoordinaattori ja 1–3 neuvottelukunnan valitsemaa jäsentä. Työvaliokunnan tehtävä on valmistella neuvottelukunnan kokoukset.