Hallinto- ja kehityssuunnitelma

Joulukuussa 2007 Merenkurkun neuvottelukunta hyväksyi vision alueen tavoitetilasta vuodelle 2020.

Merenkurkun saariston visio vuodelle 2020 on:

Alue on geologisten ja maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja vetovoimaisen elinympäristön sekä aitoja elämyksiä vierailijoille.

Visio toimii lähtökohtana alueen hallinto- ja kehityssuunnitelmalle, joka valmistui vuoden 2009 alussa.

Hallinto- ja kehityssuunnitelman on laadittu laajassa yhteistyössä alueen asukkaiden, maa- ja vesialueen omistajien, eri sidosryhmien, kuntien ja alueella toimivien viranomaisten kanssa.

Hallinto- ja kehityssuunnitelman tarkoituksena on toimintojen koordinointi ja yhteensovittaminen maailmanperintöalueella eri tahojen vapaaehtoisena yhteistyönä. Suunnitelma ei korvaa olemassa olevia maankäytön suunnittelu- ja ohjauskeinoja kuten luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia, erilaisia kaavoitus ja muita kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia suunnitelmia ja ohjauskeinoja.

Merenkurkun saariston maailmanperintöneuvottelukunta hyväksyi suunnitelman joulukuussa 2008 ja Metsähallitus vahvisti sen 3.2.2009. Työhön on osallistunut noin 60 eri sidosryhmää.

Lisätietoja antaa Susanna Lindeman, susanna.lindeman@metsa.fi, puh 040 5562652.