Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallintoa koordinoi Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut. Neuvottelukunnan tehtävänä on sovittaa yhteen ja koordinoida sitä viranomaisten, kuntien, muiden organisaatioiden ja maanomistajien toimintaa, joka koskee Merenkurkun maailmanperintökohteen hoitoa ja tunnetuksi tekemistä.

Neuvottelukunnan tehtävät

1) Laatia alueen hallinto- ja kehityssuunnitelma.
2) Seurata ja edistää hallinto- ja kehityssuunnitelman toteuttamista.
3) Ylläpitää ja edistää yhteyksiä Korkeaan Rannikkoon ja muihin pohjoismaisiin maailmanperintökohteisiin.
4) Tehdä Merenkurkun saariston maailmanperintöaluetta tunnetuksi alueella kansallisesti ja kansainvälisesti.
5) Sopia työnjaosta eri osapuolten kesken esimerkiksi perustamalla eri teemaryhmiä.
6) Seurata monipuolisesti alueen geologista, ekologista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
7) Seurata, että hakemusvaiheessa viranomaisten ja kuntien yhteisesti antamaa aiesopimusta noudatetaan maailmanperintöalueen hallinnoinnissa ja kehittämisessä.

Neuvottelukunnan jäsenet

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Ralf Degerlund Björköbyn jakokunnasta ja sihteerinä Tuija Waren Metsähallitukselta. Neuvottelukunnalla on yhteensä 26 jäsentä eri tahoista. Oikeassa reunassa olevan linkin takaa löytyy tahot ja jäsenten nimet.

Neuvottelukunta on asettanut monta työryhmää, joiden tehtävät ovat esimerkiksi markkinointi, infrastruktuuri, maankäyttö ja yhteistyö Korkean Rannikon kanssa.

Neuvottelukunnan sihteeristö

Maailmanperintöneuvottelukunnalla on sihteeristö, johon kuuluu henkilöstöä viranomaisilta. Sihteeristön tehtävä on valmistella neuvottelukunnan kokoukset.

Seuraavat henkilöt kuuluvat sihteeristöön:
Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta (puheenjohtaja)
Ann Holm, Pohjanmaan liitto
Leena Rinkineva-Kantola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kari Hallantie, Metsähallitus
Christina Båssar, Korsnäsin kunta
Mats Brandt, Malaxin kunta
Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki
Mikko Ollikainen, Vöyrin kunta
Tuija Waren, Metsähallitus (siht.)
Kenth Nedergård, Merenkurkun maailmanperintö ry
Ralf Degerlund, Björköbyn jakokunta