Sanasto

De Geer-moreeni

Jäätikön kontaktissa ulkoreunalla syntynyt, pieni, pitkänomainen jään liikkeensuuntaan nähden poikittainen moreenimuodostuma, jonka aines vaihtelee hienorakeisista sedimenteistä hiekkaan ja moreeniin.

Drumliini

Jään alla syntynyt, mittasuhteiltaan huomattava jään liikkeen suuntainen muodostuma, jonka aines on moreenia.

Flada

Maankohoamisen vuoksi lahdesta altaaksi muodostuva vesialue, joka on yhteydessä mereen yhden tai useamman vesiväylän tai salmen kautta.

Fluting

Jään alla syntynyt, mittasuhteiltaan drumliinia vähäisempi jään liikkeen suuntainen muodostuma, jonka aines on moreenia.

Geomorfologia

Maantieteen ja luonnonmaantieteen osa-alue, joka tutkii maanpinnan muotoja ja maaperän rakennetta

Geomorfologinen tulkinta

Geologisten muodostumien tunnistaminen ja tulkinta maaperän pinnanmuotojen perusteella.

Kluuvi

Allas on kohonnut merenpinnan yläpuolelle ja merivettä pääsee kluuviin vain veden pinnan ollessa korkealla tai myrskyllä.

Rantavalli

Aaltojen toiminnan tuloksena syntynyt valli, jonka aines on tyypillisesti hiekkaa tai soraa.

Rogen/Ribbed-moreeni

Jäätikön alla syntynyt, mittasuhteiltaan huomattava, pitkänomainen jään liikkeensuuntaan nähden poikittainen moreenimuodostuma, jonka aines on moreenia.