Moreenin luokittelu

Suomen Merenkurkku ja Ruotsin Korkea Rannikko muodostavat ainutlaatuisen geologisten muodostumien sävyttämän ympäristön, joka valittiin Unescon maailmanperintölistalle vuonna 2006. Tämä edellyttää alueen muodostumien ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä tuleville sukupolville. Tämän työn kartoitukset kattavat Raippaluodon ja Björkön niiltä osin, kun Laserkeilausalueen peitto ulottui vuoden 2010 lopussa. Tässä työssä kartoitettiin alueen moreenimuodostumat kolmeen geologiseen arvoluokkaan ohjaamaan maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä
- Geologian Tutkimuskeskus, 2011.

Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saristossa (pdf)

Maailmanperintöalueen geomorfologinen muodostumakartta (pdf)