FAQ

Miten maailmanperintöstatus vaikuttaa alueen asutukseen?

Maailmanperintöstatus ei luo lisää luonnonsuojelutoimenpiteitä jo olemassa olevien luonnonsuojeluohjelmien rinnalle.

Miksi Merenkurkku on yhteinen maailmanperintökohde Ruotsin Korkean Rannikon kanssa?

Alueet antavat yhdessä kokonaiskuvan maankohoamisprosessista ja viimeisen jääkauden jäljistä.

Miksi Korkea Rannikon maisema on niin korkea ja Merenkurkku niin matala?

Merenkurkussa on vanha kallioperä, joka on kulunut viimeisten n. 1,7 milj. eroosion vaikutuksesta. Korkea Rannikon kaliioperä on huomauttavasti nuorempi koska siellä tapahtui n. 500 miljoona vuottaa sitten vulkaaninen mullistus joka nosti maata ylös eikä eroosio ole vielä ehtinyt tasoittaa kalllioperää. Korkea Rannikko oli siis jo korkeaa ja Merenkurkku matalaa ennen viimeistä jääkautta (alkoi n. 120 000 vuotta sitten) ja siitä johtuvaa maankohoamisilmiötä ei liity alueiden korkeuseroihin.

Ketkä ovat vastuussa Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä?

Maailmanperintösopimuksen mukaisesti valtiolla on päävastuu maailmanperintkohteiden suojelusta ja hoidosta. Metsähallituksen Luontopalvelut koordinoi alueeen hoitoa ja hallintoa, mutta ympäristöministeriöllä on alueesta päävastuu. Myös maailmanperintökunnilla (Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs) ja  maanomistajilla on tärkeä rooli Merernkurkun maailmnaperintökohteen hallinto- ja kehittämistyössä.

Miksi osa Raippaluodosta on jätetty pois maailmanperintöalueesta?

Tällä osalla Raippaluotoa ei löydy niin paljon moreeniselänteitä. UNESCOn kriteerien mukaisesti tämä alue ei ole geologisesti ainutlaatuinen. Alue oli kyllä mukana hakemuksessa mutta UNESCOn pyynnöstä se otettiin pois.

Mitkä ovat yleisimmät lajit Merenkurkussa?

Merenkurkun luonnon yleisimpien lajien sanalista löytyy tiedostot ja kirjallisuus -otsikon alta (Merenkurkun sanasto) tai avaa pdf tästä.