Merenkurkun saaristo ja Korkea rannikko ovat yhtä maailmanperintöaluetta

UNESCO:n maailmanperintökomitea päätti heinäkuussa 2006 hyväksyä Merenkurkun saariston maailman-perintöluetteloon Ruotsin Korkean Rannikon kanssa. Merenkurkku on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde. Korkea Rannikko liitettiin maailmanperintöluetteloon jo vuonna 2000.

Korkea Rannikko ja Merenkurkun saaristo ovat muutaman tunnin laivamatkan päässä toisistaan (150 km). Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko muodostavat kahden valtion yhteisen maailmanperintökohteen, jossa Suomen matala moreenisaaristo ja Ruotsin jyrkät kalliorannat antavat yhdessä täydellisen kuvan n. 10 000 vuotta sitten päättyneen jääkauden aiheuttamasta maankohoamisilmiöstä ja sen vaikutuksista luontoon ja kulttuuriin. Jatkuvan maankohoamisen (8 mm/vuosi) seurauksena alue on ainutkertainen esimerkki maisemasta, joka muuttuu jatkuvasti.

Merenkurkun saaristo on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde ja maailmanperintöluettelon 162:s luonnonperintökohde. Suomessa on ennestään 6 kulttuuriperintökohdetta. Pohjoismaissa on 31 maailmanperintökohdetta, joista 4 on luonnonperintökohteita: Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo Ruotsissa ja Suomessa (2000/2006), Geiranger- ja Naeroy-vuonot Norjassa (2005), Ilulissat-jäävuono Grönlannissa (2004) ja Islannin tulivuorisaari Surtsey (2008). Ruotsin Lapissa on yhdistetty kulttuuri- ja luontokohde Laponia (1996).

Suomessa on yksi luonnonperintökohde ja kuusi kulttuuriperintökohdetta.