Lystra - opastusta ja elämyksiä Korkea Rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintökohteessa

Mikä on Lystra-hanke? 

Ruotsin Korkea Rannikko ja Merenkurkun saaristo Suomen puolella muodostavat yhdessä uniikin maailmanperintökohteen, joka paras paikka maailmassa kokea ja ymmärtää viimeisen jääkauden jälkeistä maankohoamista. Valtioiden rajat ylittävässä EU-rahoitteisessa Lystra-hankkeessa Suomi ja Ruotsi hankekumppaneineen yhdistävät voimansa yhteisen maailmanperintöalueen kehittämiseksi.


Hankkeessa panostetaan opastussuunnitteluun, päivitettyyn asiantuntijatietoon alueen geologiasta, moderneihin digitaalisiin ratkaisuihin sekä alueesta kertovien julkaisujen ja materiaalien kokoamiseen

 

Käytännössä hankkeessa tuotetaan esimerkiksi opastussuunnitelma, geologisia animaatioita sekä alueen yhteinen verkkoportaali, joka sisältää interaktiivisen maailmanperintökartan ja tietopankin alueesta kertovista julkaisuista.  


Kaiken edellä luetellun avulla vahvistetaan kuvaa yhteisestä ja maailmanlaajuisesti uniikista maailmanperintöalueesta sekä tuodaan maailmanperintö lähelle niin alueen asukkaita kuin alueella vierailevia ja työskenteleviä. 

 

 Hankkeen kuulumisista voit lukea oikealla sijaitsevista uutiskirjeistä.